Arbeidsovereenkomst arbeidsrecht

Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is ingrijpend veranderd. Vooral (maar niet alleen) wanneer u met tijdelijke arbeidsovereenkomsten werkt is het zaak om u goed te laten voorlichten om risico’s te voorkomen.

Wat verandert er?

Er is tegenwoordig een verplichting tot “aanzegging” m.b.t. voortzetting of beëindiging bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. En er gelden nieuwe regels voor proeftijd en concurrentiebeding. Bij beëindigen van een arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer heeft geduurd is meestal een vergoeding verschuldigd. Lees hier meer.