Zieke manager Action heeft geen recht op doorbetaling loon

Uitspraak: de rechtbank Noord-Holland heeft een vordering tot het doorbetalen van loon van een arbeidsongeschikte manager van Action afgewezen. De manager heeft geen recht op doorbetaling, omdat hij onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Wat was er aan de hand? Tussen Action en de manager is een arbeidsconflict ontstaan. De winkelketen wilde de manager ontslaan omdat hij niet goed zou functioneren. De manager heeft daar bezwaar tegen gemaakt en heeft zich ziekgemeld. De bedrijfsarts constateerde dat de ziekte is ontstaan door werkgerelateerde zaken en adviseerde het conflict op te lossen met hulp van een mediator, zodat daarna de re-integratie kon beginnen.

De manager en Action konden het niet eens worden over de aanstelling van een mediator. Volgens de manager zou die mediator zijn ingeschakeld door de werkgever die nog steeds het dienstverband wilde beëindigen, terwijl zijn uitgangspunt terugkeer in het werk was. Als laatste stap heeft Action de manager 2 dagen de tijd gegeven akkoord te gaan met een mediator. De manager heeft daar niet meer op gereageerd, waarna de werkgever gestopt is met het betalen van loon.

In een kort geding vroeg de manager om het loon weer uit te laten betalen. Die verplichting bestaat immers ook tijdens arbeidsongeschiktheid. De loonstop was volgens hem niet terecht omdat hij bereid was in contact te treden met zijn werkgever en omdat hij open stond voor mediation. De werkgever voerde aan dat de manager tijdens zijn arbeidsongeschiktheid moest meewerken aan redelijke maatregelen en voorschriften in het kader van zijn re-integratie, zoals mediation. Dat weigerde hij volgens de werkgever, dus mocht de loonstop worden doorgevoerd.

Een zieke werknemer houdt recht op loon, behalve als hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften die erop gericht zijn om passende arbeid te verrichten. Naar het oordeel van de rechtbank was het verzoek van Action aan de manager om te bevestigen dat hij akkoord ging met mediation en de inschakeling van de door hen voorgestelde mediator, dan wel een andere mediator, een redelijk voorschrift.

De stelling van de manager dat hij wel mee wilde werken aan mediation, onder de voorwaarde dat de inzet van die mediation ‘terugkeer in het eigen werk’ zou zijn, ging voor de rechtbank niet op. De mediation zou moeten kunnen beginnen zonder voorafgaande voorwaarden over het doel of de uitkomst daarvan. Daarnaast mocht de manager kiezen voor een andere mediator, of zich laten bijstaan door zijn eigen advocaat.

De rechtbank wees daarom de vordering van de manager af.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud