BV van de radar? Wellicht toch nog verhaal!

Steeds vaker blijken BV’s plotseling uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wat zijn de mogelijkheden als je een vordering op zo’n uitgeschreven BV had?

Op 15 november 2023 is de “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” in werking getreden. Hiermee wil de regering misbruik bij beëindiging van BV’s via turboliquidatie voorkomen. Met name in die gevallen waarin de BV ophoudt te bestaan met achterlating van schulden.

Het (voormalig) bestuur van de BV wordt verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Ook moet inzage in de administratie worden verleend. Schuldeisers kunnen de nakoming van deze verplichtingen zo nodig bij de rechter afdwingen.

Deze maatregelen moet het voor schuldeisers gemakkelijker maken om actie te ondernemen tegen de voormalige bestuurder van een geliquideerde BV als deze onrechtmatig heeft gehandeld, bijvoorbeeld door schuldeisers te bevoordelen of als om onjuiste redenen tot turboliquidatie is overgegaan.

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud