Mr. G.W. (Guus) Boogaard


Guus Boogaard
Guus Boogaard (1957) is in 1983 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af in de richtingen burgerlijk recht en sociaal-economisch recht. Beëdigd als advocaat op 27 januari 1984. Mede-oprichter van Meesters van zaken. Hij volgde een post-doctorale opleiding tot mediator aan het door het NMI erkende Amsterdams ADR Instituut. Lid van de Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA).

Specialisatie
Guus Boogaard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
-arbeidsrecht, voor werkgevers en werknemers;
-huurrecht;
-verbintenissenrecht, overeenkomsten van uiteenlopende aard inclusief algemene voorwaarden en incasso;
-algemene praktijk.

Deze registratie verplicht tot het behalen van 10 opleidingspunten per jaar op ieder rechtsgebied.

Nevenfuncties:
-voorzitter van de tuchtcommissie van de Motorrijdersvereniging KNMV;
-bestuurder/toezichthouder van diverse maatschappelijke instellingen, zoals Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik, Bedrijvenkring Leerdam, Stichting Glas en Licht, OVHL (Ondernemend Vijfheerenlanden) en Stichting Marketing Leerdam Glasstad (Leerdamglasstad.nl).

 Profiel               Download visitekaartje