Arbeidsovereenkomst arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst

U zoekt een advocaat arbeidsrecht

Want het arbeidsrecht is immers ingewikkeld. Het gaat over het aannemen van personeel, het maken van arbeidsovereenkomsten en het beëindigen van de arbeidsrelatie (ontslagrecht). Tussen het begin en het einde van een arbeidsovereenkomst en ook daarna kunnen zich veel problemen voordoen. Bijvoorbeeld bij proeftijd, ziekte en verandering van de werkzaamheden. Zelfs na afloop van een arbeidsovereenkomst of na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (of VSO/vaststellingsovereenkomst) kunnen nog geschillen ontstaan. Discussies over een geheimhoudings-, relatie-/concurrentiebeding, over afrekening van salaris, bonus en provisie en over kennelijk onredelijk ontslag komen in het arbeidsrecht regelmatig voor.

Arbeidsrecht in beweging

Het arbeidsrecht is in de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De mogelijkheid voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is beperkt. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om een proeftijd en een concurrentiebeding af te spreken. Laat u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst goed adviseren. U kunt daarmee kostbare missers voorkomen. Hetzelfde geldt bij ontslag. Na invoering van de nieuwe regels is er bij ontslag niet meer de keus tussen de weg via het UWV of de kantonrechter. Ontbinding vanwege disfunctioneren zal via de kantonrechter moeten worden gevraagd. Ontslag vanwege reorganisatie of een andere economische reden zal via het UWV geregeld moeten worden.

Hoger beroep in arbeidszaken is sinds 1 juli 2015 vaker mogelijk. Er zal vanaf die datum meestal een transitievergoeding betaald moeten worden bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Wist u dit?

  • De regels over de proeftijd zijn heel strikt. Onjuiste proeftijd = geen proeftijd!
  • U loopt grote financiële risico’s wanneer u zich als werkgever onvoldoende inspant om een zieke werknemer te re-integreren. En dat geldt ook wanneer u geen plan van aanpak opstelt.
  • Een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of VSO genoemd) moet goed in elkaar zitten. Onder meer om te voorkomen dat de WW-uitkering in gevaar komt (zie ook de informatie van het UWV).
  • Ontslag op staande voet houdt alleen stand bij een goede reden en wanneer het op de juiste manier wordt toegepast.
  • Veel mensen denken ten onrechte dat rechters een concurrentiebeding snel zullen vernietigen. Vraag advies voordat u als werknemer in strijd met een concurrentiebeding werkzaamheden gaat verrichten. Of wanneer u als werkgever iemand met een concurrentiebeding in dienst neemt.

Beëindigingsovereenkomst

Wilt u uw werknemer een beëindigingsovereenkomst (ook wel: vaststellingsovereenkomst of VSO) aanbieden? Of hebt u een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie

Meesters van zaken kan u tussen de valkuilen van het arbeidsrecht door loodsen. Daarbij kan het gaan om een individuele arbeidsovereenkomst. Of om reorganisatie van een bedrijf of een onderdeel daarvan. Juist in dit soort zaken is het verstandig om zo vroeg mogelijk een deskundige te raadplegen. Vragen? Vul het contactformulier in!

 

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud