Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Uw heeft van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Of hij heeft een ander voorstel voor beëindiging van uw arbeidsovereenkomst gedaan. In dat geval is het verstandig hier niet direct inhoudelijk op te reageren. U kunt beter bedenktijd vragen, zodat u een deskundige kunt raadplegen. Die kan u adviseren al dan niet akkoord te gaan met het voorstel dat u hebt ontvangen. U kunt er meestal van uitgaan dat uw werkgever een aanbod doet waar nog onderhandelingsruimte in zit. Soms moet het ook technisch nog aangepast worden. Meesters van zaken kan u hierbij helpen.

Houd rekening met minimumeisen

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst moet aan een aantal minimumeisen voldoen. Dit om ervoor te zorgen dat u geen onnodige risico’s loopt als u onverhoopt een beroep moet doen op een ww-uitkering na afloop van het dienstverband. Zo moet in ieder geval blijken dat het voorgenomen ontslag niet aan u te wijten is. Ook moet rekening worden gehouden met de voor u geldende opzegtermijn die niet altijd even duidelijk is.

Wettelijke bedenktijd

Zelfs wanneer u de vaststellingsovereenkomst al ondertekend hebt kan het nog zinvol zijn deskundig advies te vragen. Na ondertekening hebt u een wettelijke bedenktijd. Het kan zinvol zijn daarvan gebruik te maken. U kunt dan misschien betere voorwaarden bedingen.

Vaak zijn de kosten van deze werkzaamheden verhaalbaar op de werkgever.

Wilt u advies? Neem dan contact op met Meesters van zaken via het formulier hieronder.