Concurrentiebeding

Risico’s van een concurrentiebeding

Rond het concurrentiebeding bestaan grote misverstanden. Soms kunnen die tot ernstige problemen kunnen leiden. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst geen waarde heeft. En dat het aannemen van een baan bij een concurrerend bedrijf geen risico’s met zich meebrengt.

De werkelijkheid is dat het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen, de mogelijkheden om een andere baan te accepteren behoorlijk kan beperken. Dat geldt ook als er een verwijzing naar een reglement met zo’n beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dat is alleen anders wanneer een zeer onredelijke situatie ontstaat.  Dan kan het zijn dat de werkgever die een werknemer aan deze afspraak wil houden, zijn inkomensschade moet vergoeden. Een dergelijke situatie zal zich niet snel voordoen.

Voorkom problemen

Wanneer u een concurrentiebeding bent overeengekomen is het verstandig om een regeling te treffen voordat zich werkelijk problemen voordoen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat het beding wordt beperkt of dat het wordt omgezet in een relatiebeding. Vaak is niet zonder meer duidelijk wat wel en wat niet mag. Dan heeft een dergelijke aanpassing voor alle betrokkenen het voordeel dat duidelijkheid ontstaat.

De rechtspraak brengt ook risico’s mee voor werkgevers die een nieuwe werknemer aannemen. Ooit kon een werkgever die een nieuwe werknemer aannam, zich in de praktijk vaak verschuilen achter het feit dat hij bij het aannemen van die werknemer niet op de hoogte was van het bestaan van een concurrentiebeding. Nu is dat niet meer mogelijk. Als een werknemer vanuit een dienstverband bij een concurrent bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, moet de werkgever nagaan of de werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding.

Werkgevers die een werknemer van een branchegenoot aannemen die gebonden is aan een concurrentiebeding, moeten zich bewust zijn van de daaraan verbonden risico’s. De oude werkgever die de werknemer aan dat beding houdt, kan naast de werknemer, ook de nieuwe werkgever aanspreken op grond van onrechtmatig handelen.

Vanaf 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog bij zwaarwegende bedrijfsbelangen worden overeengekomen.

Lees hier meer over arbeidsrecht.

Deel dit als eerste!