Huurrecht

Huurrecht is het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, meestal de betaling van huur(-penningen). Huurrecht is van toepassing op alle soorten huurovereenkomsten, dus niet alleen de huur van bijvoorbeeld een huis of kamer. Huurrecht kan ook betrekking hebben op roerende (zoals auto’s, machines en gereedschappen). Onroerende zaken worden weer in verschillende categorieën onderverdeeld, namelijk woonruimte en verschillende soorten bedrijfsruimte. Die hebben elk hun eigen regels.

Huurrecht geeft u recht op huurbescherming. Dit voorkomt dat de verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen. Maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is. Huurprijsbescherming is ook een recht voor huurders.

Voordat u een huurovereenkomst sluit of opzegt kunt u zich laten voorlichten. Daarmee kunt u voorkomen dat u onnodige risico’s loopt. Vraag advies aan Meesters van zaken met het contactformulier.

Link: huurcommissie

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud