Huurrecht

Het huurrecht kan betrekking hebben op roerende (zoals auto’s, machines en gereedschappen) of onroerende zaken. Binnen de onroerende zaken worden weer verschillende categorieën onderscheiden, bijvoorbeeld woon- en bedrijfsruimte, die elk hun eigen regels hebben.

Laat u zich voorlichten voordat u een huurovereenkomst sluit of opzegt om te voorkomen dat u onnodige risico’s loopt. Vraag advies aan Meesters van zaken met het onderstaande formulier.