Algemene voorwaarden

U zou algemene voorwaarden moeten gebruiken in alle gevallen waarin u met uw afnemers een aantal vaste basisafspraken zou willen maken. In de voorwaarden kan bijvoorbeeld worden geregeld hoe en wanneer de overeenkomst tot stand komt, wanneer de betalingsverplichting ontstaat, wat er gebeurt bij wanbetaling, hoe gereclameerd moet worden en welke rechter bevoegd is wanneer er onverhoopt geschillen zouden ontstaan.

Depot van de voorwaarden

De voorwaarden kunt u deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de Rechtbank. Dit is niet noodzakelijk, maar het kan wel discussie over de tekst voorkomen wanneer de voorwaarden ooit zijn gewijzigd. Belangrijker is om er voor te zorgen dat het gebruik van voorwaarden bekend is bij de afnemer. Met name wanneer de afnemer een particulier is, dan is een verwijzing naar het gebruik van voorwaarden beslist onvoldoende.

Meesters van zaken kan u over het gebruik en de tekst van algemene voorwaarden adviseren. Vraag vrijblijvend informatie met het contactformulier.

Ga naar de inhoud