Incasso Boogaard Meesters van zaken


Incasso

Onder incasso wordt verstaan het incasseren van vorderingen die door de debiteur niet of niet serieus worden betwist. Er wordt niet betaald. Meestal is dat omdat de debiteur dat niet kan en u wilt uiteraard toch graag datgene ontvangen waar u recht op hebt. Meesters van zaken kan u helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken door het incasseren van rente en (incasso-)kosten. Het gebruik van algemene voorwaarden is aan te bevelen. Meesters van zaken kan u helpen om deze op te stellen.

Uw debiteuren worden aangesproken op de wettelijke rente. Dat is de gewone wettelijke rente bij particulieren of de wettelijke handelsrente bij ondernemers. Hoe hoog de wettelijke rente is leest u hier. Verder worden waar mogelijk de incassokosten op uw debiteur verhaald. Daardoor kan de schade beperkt worden.

Voor echte incassozaken (zonder inhoudelijk of serieus verweer) kan een incassotarief worden gehanteerd. Het risico voor de opdrachtgever is zodoende niet groter dan de werkelijk door de advocaat gemaakte (externe) kosten. Incassozaken zijn geldvorderingen waartegen geen (serieus) verweer wordt gevoerd, zodat niet inhoudelijk hoeft te worden geprocedeerd. Klik hier voor de algemene voorwaarden van Meesters van zaken voor incassowerkzaamheden.

Specialisatie en deskundigheid

Mr. Boogaard is lid van de specialisatievereniging VIA. U kunt er dan ook zeker van zijn dat er voldoende deskundigheid voorhanden is. VIA-leden zijn gekwalificeerd om het gehele incassotraject te verzorgen. Van de eerste sommatie tot de executie van een eventueel vonnis. VIA-leden worden permanent bijgeschoold. Zij beschikken over eigen netwerken met deurwaarders, informatieverstrekkers en buitenlandse contacten voor internationale incasso’s. Het lidmaatschap van de VIA geeft de cliënt ook de garantie dat de advocaat ruime praktijkervaring heeft. En ook dat hij zich houdt aan de strenge VIA-gedragsregels die van toepassing zijn op het innen en zeker stellen van geldvorderingen. U bent tenslotte gebaat bij een snelle en doeltreffende oplossing van uw incassoproblemen.

Meesters van zaken kan ook maatwerkoplossingen bieden voor uw hele debiteurenbeleid. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf met het contactformulier.

Ga naar de inhoud