Lage WW-premie? Uw arbeidsovereenkomsten al op orde?

Sinds de invoering van de WAB wordt, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst, onderscheid gemaakt tussen hoge en lage WW-premie. Het verschil is 5%. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie moet u beschikken over een arbeidsovereenkomst op papier, waarin is vastgelegd dat deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en dat een vast aantal uren is overeengekomen. Er zijn enkele uitzonderingen, waarop hier niet wordt ingegaan.

Deze regeling is van kracht geworden met de invoering van de WAB (1 januari 2020), maar er gold een coulanceregeling tot 1 april 2020. Vanwege de coronacrisis is deze coulanceregeling inmiddels verlengd tot 1 juli 2020. Tot die datum hebt u dus de tijd om uw arbeidsovereenkomsten zodanig op papier vast te leggen dat u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 in aanmerking komt voor de lage WW-premie.

Meesters van zaken kan u helpen om de arbeidsovereenkomsten te controleren en zo nodig aan te passen, zodat u in aanmerking komt voor de lage WW-premie. Neem contact op door middel van het contactformulier en vraag naar het aantrekkelijke aanbod!

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud