Persoonsgegevens die worden verwerkt

Meesters van zaken verwerkt uw persoonsgegevens. Dat is mogelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf invult op het contactformulier op de website. Meesters van zaken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • geboortedatum
 • BSN
 • bankrekeningnummer

Waarom Meesters van zaken gegevens nodig heeft

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is. Daarnaast kan Meesters van zaken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Deze bestaat doorgaans uit juridische dienstverlening. Persoonsgegevens worden bovendien bewaard om zoveel mogelijk conflicterende belangen te voorkomen.

Hoe lang Meesters van zaken gegevens bewaart

Meesters van zaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt ook indien geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Meesters van zaken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Meesters van zaken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meesters van zaken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Analyseren websitebezoek

Meesters van zaken maakt gebruik van software zoals Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door de leveranciers van de software, zoals Google opgeslagen op servers die in het buitenland kunnen staan. Deze informatie kan aan derden worden verschaft indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of voor zover deze derden de informatie verwerken. Meesters van zaken heeft hier geen invloed op, maar er is geen toestemming gegeven om via Meesters van zaken verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mvz.nl. Meesters van zaken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Meesters van zaken neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met Meesters van zaken. Dit geldt ook als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meesters van zaken verzamelde persoonsgegevens

www.mvz.nl is een website van Meesters van zaken. Meesters van zaken is als volgt te bereiken:

 • Adres: Prinsessenhof 14, 4141 EG Leerdam
 • Nummer KvK: 30283468
 • Telefoon: (0345)616767
 • E-mailadres: info@mvz.nl