Persoonsgegevens die worden verwerkt

Meesters van zaken verwerkt uw persoonsgegevens. Dat is mogelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf invult op het contactformulier op de website. Meesters van zaken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • geboortedatum
 • BSN
 • bankrekeningnummer
 • inkomensgegevens

Waarom Meesters van zaken gegevens nodig heeft

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de na te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– innen van declaraties;
– aanvragen van gesubsidieerde rechtshulp;
– voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatie activiteiten;
– om conflicterende belangen te voorkomen.

Hoe lang Meesters van zaken gegevens bewaart

Meesters van zaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt ook indien geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Meesters van zaken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Meesters van zaken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meesters van zaken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Analyseren websitebezoek

Meesters van zaken maakt gebruik van software zoals Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door de leveranciers van de software, zoals Google opgeslagen op servers die in het buitenland kunnen staan. Deze informatie kan aan derden worden verschaft indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of voor zover deze derden de informatie verwerken. Meesters van zaken heeft hier geen invloed op, maar er is geen toestemming gegeven om via Meesters van zaken verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Social media

Op de website van Meesters van zaken zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen. Deze dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Meesters van zaken houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Meesters van zaken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligen

De bescherming van uw gegevens staat bij Meesters van zaken hoog in het vaandel. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met Meesters van zaken. Dit geldt ook als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meesters van zaken verzamelde persoonsgegevens.

Wijziging

Meesters van zaken heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

www.mvz.nl is een website van Meesters van zaken. Meesters van zaken is als volgt te bereiken:

 • Adres: Prinsessenhof 14, 4141 EG Leerdam
 • Telefoon: (0345)616767
 • Via het contactformulier

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze verordening wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen of een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Adres: Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag
 • Telefoon: 088 – 1805 250