Klachten en geschillen

Meesters van zaken zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Of u bent het niet eens met de factuur. Wat kunt u bij klachten en geschillen doen?

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw advocaat. U doet dat schriftelijk, per e-mail of met het contactformulier. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Wij proberen met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Wanneer ons overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur Logo Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie  bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U moet dan klachtengeld betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de inhoud van uw klacht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten en geschillen. Deze kunnen betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De behandeling van klachten en geschillen

De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het reglement dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Lees hier meer over de geschillencommissie advocatuur of vraag hier de brochure op.

Adres:
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Deel dit als eerste!