Is het bestuur van uw stichting wel volgens de statuten benoemd?

Wanneer na verloop van tijd blijkt dat uw stichting geen bestuur heeft omdat er geen bestuurders meer zijn die volgens de regeling van de statuten zijn benoemd, dan kan dat merkwaardige en ongewenste gevolgen hebben, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht. Zorg er daarom altijd voor dat (her-)benoeming en ontslag van bestuurders volgens de statuten verlopen. Twijfelt u aan de rechtsgeldigheid van bestuursbenoemingen? Vraag Meesters van zaken om advies!

Deel dit als eerste!