Slapend dienstverband?

Er zijn veel werkgevers die nog een slapend dienstverband met een (langdurig zieke) werknemer hebben. Vaak wordt het dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid niet beëindigd hoewel dat wel zou kunnen. Meestal om te voorkomen dat dan de transitievergoeding verschuldigd wordt. Werkgevers met zo’n slapend dienstverband doen er verstandig aan om de situatie opnieuw te laten bekijken. Op grond van de compensatieregeling kan in een dergelijk geval de betaalde transitievergoeding geheel of gedeeltelijk bij het UWV worden teruggevraagd. Bij een slapend dienstverband wordt het deel dat niet kan worden teruggevraagd steeds groter.

Opnieuw beoordelen!

Bent u zo’n werkgever met een slapend dienstverband? Het kan gunstig voor u zijn om de werknemer toch te ontslaan of om een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Neemt u dan contact op met ons om uw situatie opnieuw te laten beoordelen. 

Ook voor werknemers biedt de compensatieregeling kansen om van het slapende dienstverband af te komen. Daarbij kan met succes aanspraak worden gemaakt op de transitievergoeding of een andere vorm van beëindigingsvergoeding. Wilt u hierover advies? Neem contact met ons op!