Gegevens stroom grafisch weergegeven

Meesters van zaken maakt gebruik van de modernste vormen van automatisering om de processen op kantoor te bevorderen. De dossiers zijn gekoppeld aan de financiële administratie en de administratie van de derdengelden, zodat er altijd zicht is op de (financiële) stand van zaken. Op deze manier wordt ook zoveel als mogelijk voorkomen dat belangenverstrengeling optreedt.

Verder is er direct contact met verschillende databanken, zoals die van de Rechtspraak en andere juridische databanken, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de RDW, zodat snel kan worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn voor het nemen van maatregelen tegen uw debiteuren of wederpartijen.