Begeeft de rechtspraak zich op een hellend vlak?

Bij de rechtbank Noord-Nederland is een experiment gestart. Daarbij worden de wettelijke waarborgen voor rechtzoekenden opzij geschoven. Vooral rechtsbijstandverzekeraars lijken hier wel bij te varen. Zij hoeven minder “kleine zaken” af te kopen.

Ernstige bezwaren

Lees hier het artikel van Floris Zwartkruis. In dit artikel worden de bezwaren tegen deze gang van zaken duidelijk uiteengezet. Bovendien doet hij een boekje open over de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars. Ook leest u meer over nut en noodzaak van een rechtsbijstandverzekering.