Ook in 2017 weer aanpassingen arbeidsrecht

Dit jaar zijn er opnieuw veranderingen geweest in het arbeidsrecht. Deze keer was onder andere de Arbowet aan de beurt en de aanpassingen zijn voor alle werkgevers van belang, ongeacht of u 1 of 250 werknemers hebt. De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017 zijn:
– iedere werkgever moet een contract hebben met een Arbodienstverlener;
– zowel nieuwe als bestaande contracten met de Arbodienst moeten aan minimumeisen voldoen;
– recht voor werknemer om bedrijfsarts te bezoeken;
– recht voor werknemer op second opinion;
– belangrijker rol en meer invloed voor bedrijfsarts en preventiemedewerker.

Overtreding van de regels kan leiden tot een boete, hoewel voor bestaande contracten een overgangsperiode geldt. Wilt u weten of  u ook na 1 juli 2017 nog aan de regels voldoet, laat uw contract met de Arbodienst dan controleren door Meesters van zaken. Klik hier om uw vragen te stellen.

Zelf op zoek naar informatie? Kijk dan op de actualiteitenpagina’s van UWV of Ministerie SZ&W.

 

Minimumjeugdloon

Ook zijn er wijzigingen in de regeling van het minimumjeugdloon. De belangrijkste is dat vanaf 22 jaar het gewone minimumloon van toepassing is (voorheen vanaf 23 jaar). De mogelijkheden voor korting en verrekening zijn beperkt en het percentage van het minimumloon voor 18 t/m 21-jarigen gaat omhoog.